תקנון חוג הגלישה |  מועדון הגלישה סרף קלאב

מעוניינים להצטרף לחוג הגלישה? חובה לקרוא את תקנון חוג הגלישה!

תקנון חוג הגלישה ונוהלי ההרשמה 

 • הצטרפות לחוג מותנית האישור ההורים.
 • בכל חוג ההתחייבות היא ל 4 מפגשים, של שעתים, בחודש. חיסורים יושלמו בחודשים שיש בהם 5 מפגשים.
 • התשלום יתבצע מראש בהמחאות דחויות או בתשלומי אשראי, לפי עלות חבילות החודשים. במידה ולא יוסדר התשלום במפגש השני, לא יוכל החניך להשתתף בפעילות.
 • לא יוחזרו שיעורים או כספים בגין היעדרות המשתתף, למעט היעדרות מסיבות רפואיות (שבועיים לפחות) בצרוף אישור רפואי מתאים.
 • ביטול השתתפות בחוג מחייב תשלום עד תום אותו החודש. הודעה על ביטול  יש למסור בכתב למדריך.
 • יתכנו שינויים בימים ובשעות לפי הצורך. בחגים וימי זיכרון לא מתקיימים חוגים.
 • בית בספר לגלישה שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים במערכת החוגים.
 • בית בספר לגלישה שומר לעצמו את הזכות להפסיק פעילותו של משתתף.
 • בימים בהם תנאי הים אינם מאפשרים כניסה למים, תתבצע פעילות חלופית, או הדרכות תיאורטיות רלוונטיות.
 • גלישה בחורף ונוהל חליפות: החל מחודש נובמבר מספק בית הספר לגלישה חליפות גלישה המיועדות לשמירה על טמפרטורת הגוף כשמזג האוויר קר. לנרשמים לשישה חודשים ומעלה החל מנובמבר, תינתן חליפת גלישה אישית  בהשאלה, לכל תקופת הפעילות. את החליפה לוקחים הביתה ומחזירים אותה בתום העונה או בהפסקת הפעילות, הראשון מבינם. יש צורך בשיק פיקדון ע”ס 950 ₪. לנרשמים לפחות מ 6 חודשים, יכלו להשכיר את חליפת הגלישה ב 250 ₪, או להשתמש עם חליפות המועדון.
 • – מחירון הפעילות הינו קבוע. – התשלום “לחבילות החודשים” הינה בהמחאות מראש. – אין החזר כספי, או זיכוי פעילות, עבור ביטולים וחיסורים, למעט הפסקת פעילות, בהודעה מראש בלבד, ובתחילת כל חודש – אין החזרים בדיעבד. יוחזרו ההמחאות בשכלול “חבילות החודשים”. – ניתן להשלים חיסורים, בימי חוג אחרים, במסגרת תקופת הפעילות (פרק הזמן עליו שילמתם)

אני מצהיר בזה כי קראתי ואני מסכים לתנאי ההרשמה וההשתתפות בחוג.

תאריך:_____________________

שם מלא___________________

חתימה_____________________

 מתנה

קורס מתנה – ניתן לרכוש את הקורס כמתנה מקורית ליומי הולדת

 

קורס קייטסרפינג קורס גלישת גלים קייטנות גלישה קורס סאפ קורס רוח
קורס קייטסרפינג קורס גלישת גלים קייטנות גלישה קורס סאפ קורס גלישת רוח

ehhybu,