מדריכי הגלישה שלנו, במאמץ הרואי להצלת חייה של דולפינה שנשחפה לחוף.
תודה ל: ציון שושי, ניר אליאור, דנה בלום, שי פוקס, קורן דוד, יוחנן סנין, נעה קיידר וסער בן שמחון, על המאמץ הרב שהשקיעו במאמץ להציל את חייה של הדולפינה

דולפינה נדירה נשחפה לחוף הסמוך למועדון הגלישה סרף קלאב בחיפה - צוות המועדון ומצילי החוף בנסיונ